HAKKIMIZDA

Kalite Anlayışımız

1 FİRMA İTİBARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

Firmamız bugüne kadar sağlamış olduğu itibarını korumak ve geliştirmek için, gerçekleştireceği tüm projelerde, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden, iş süresini en verimli şekilde kullanarak, işin gelişimi, gidişatı ve sonuçlanmasında en isabetli seçimleri yapacak ve kararlılıkla uygulayacaktır.


2 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN YAKINDAN TAKİP EDİLMESİ

Sürekli gelişmekte olan sektörel teknolojilerin ve ürünlerin takibinin yapılarak, bu teknolojilerin proje uygulamalarının kalitesini artıracak şekilde kullanılması yollarının açılması. Teknik yeniliklerle ilgili, saha personelinin gerekli eğitimi almasını sağlayarak kalite anlayışının işlere tatbik edilmesi.


3 TAKIM ÇALIŞMASI

Kalitenin ve kalite anlayışının süreklilik ve ilerleme göstermesi için, takım çalışması anlayışını geliştirmek ve desteklemek. Tüm çalışanları olduğu gibi, alt taşeronları da takım çalışmasına teşvik ederek, üretkenliğin ve karlılığın artırılması, israf ve firenin azaltılarak işin her aşamasında kalitenin kalıcı olmasının sağlanması.


4 DOĞA VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Doğa ve çevre koruma bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması için, işin daha planlama aşamasında çevreye ve doğaya zarar verebilecek unsurların minimize edilmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması.


5 SAĞLIK VE İŞGÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI

Tüm çalışan, alt taşeron, usta ve işçilere iş güvenliğinin önem ve gerekliliğinin ısrarla vurgulanması ve alınacak sıkı tedbirlerle tüm sağlık ve iş güvenliği kurallarının iş sahalarına eksiksiz yansımasının sağlanması.

METRON ANKARA MERKEZ

Reşit Galip Cad. 111/56
Çankaya, Ankara
+90 (312) 436 3550

METRON İSTANBUL ŞUBE

Sinanpaşa Mah. Sinanpaşa Köprü Sk.
10/41 Akaretler - Beşiktaş, İstanbul
+90 (212) 259 9971